Leave Your Message
010203

Önümler kategoriýasy

hakda

biz hakdabiz hakda

“Si 'Star Industrial Co., Ltd.” esasan ýokary hilli hytaý podşipniklerini eksport etmek bilen 2000-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa merkezi Hytaýyň Si An şäherinde ýerleşýär.
Kompaniýanyň tejribeli, hünärmen we ýokary hilli dolandyryş topary we tehniki topary bar. Işgärlerimizi taýýarlamaga we başarnyklary ýokarlandyrmaga ünsi jemleýäris we täzeligi we ösüşi yzygiderli ösdürýäris. Rulmanlaryň wagtynda berilmegini we ygtybarly hilini üpjün etmek üçin şertnamany dolandyrmak proseslerine we hil standartlaryna berk laýyklyk.
 • Kompaniýanyň ösüş tejribesi
  ýigrimi dört +
  ýyllar
 • Önümleriň ondan gowrak görnüşi
  10 +
  görnüşi
 • 50-den gowrak müşderi
  50 +
  hyzmaty
 • Uzak möhletli kooperatiw zawodlary
  35 +
  Hyzmatdaşlyk
KOPRAK OKA

Toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we

24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Derňew

Habarlar